Visits: 853

در صورت بروز فوت عزیز یا آشنائی پس از انجام مراحل قانونی از طریق شهرداری محل زندگی در سوئیس در صورت نیاز به کمک ( در خصوص غسل و کفن و دفن ، نماز و تلقین میت) میتوانید با این مرکز تماس بگیرید.

برای انجام این امور هزینه ای دریافت نمیشود.

سوال

آیا انتقال جنازه به ایران چقدر هزینه دارد ؟

جواب

انتقال جنازه به ایران توسط شرکتهای بخصوص در سوئیس انجام میشود . تقریبا هزینه ها از 5000 هزار فرانک الی 7500 میباشد.

پس از تشکیل مرکز اسلامی زوریخ از سال 1998 از همان ابتدا با برخی شرکتها یک هماهنگی بعمل آمده است که افرادی که چنین وصییتی ( انتقال جنازه به کشور خود ) دارند میتوانند با عضویت سالانه که تقریبا برای یک نفر 81 و برای یک خانواده با فرزندان زیر 18 سال نیز 81 فرانک است عضو شده ودر صورت بروز چنین اتفاقی جنازه به همراه یک نفر از اعضای خانواده با ایرلاینز های مختلف به کشور درخواست شده در وصییت ارسال میشود بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنند

سایر هزینه ها در کشور محل دفن با خود خانواده متوفی خواهد بود

سوال

آیا در قبرستان غیر مسلمانان میشود جنازه دفن کرد

جواب

تا چندی پیش در سوئیس برای مسلمانان محل دفن مشخصی وجود نداشت از اینرو مسلمانان را در قبرستان مسیحیان و در میان آنها به خاک میسپردند .اما با توجه به رشد جمعیت مسلمانان در سوئیس محلهائی در قبرستانهای مسیحیان برای مسلمانان در نظر گرفته شده است که در آنجا اکثر مسلمانان به خاک سپرده میشوند

سوال

یکی از اعضای خانواده ما چندی پیش فوت کردند خواستیم به قبرستان مسلمانان در شهر زوریخ منتقل کنیم ولی شهرداری شهر زوریخ مبلغ 16000 هزار فرانک از ما پول کرایه قبر تا 20 سال را خواستند آیا در این مورد اطلاعی دارید.

جواب

در سوئیس قانونی وجود دارد که هرکس در محلی که زندگی میکرده و بمیرد بجز مبلغ بسیار اندکی که آنهم برای گل کاری در نظر گرفته اند شهرداری پول قبر نمیگیرند.

در موردی که سوال فرمودید چون انتقال از شهری به شهر دیگر صورت گرفته است شهرداری زوریخ ضمن تماس با شهرداری محل سکونت متوفی در خصوص هزینه ها سوال میکند در صورتیکه شهرداری محل سکونت متوفی هزینه قبر را بجای دیگر انتقال دهد آنموقع بخشی ازهزینه قبر از شهرداری محل سکونت متوفی تامین می شود

سوال

من وقتی به شهرداری زوریخ برای دفن پدرم مراجعه کرده بودم شماره تماس مرکز اسلامی اهل بیت ع اشلیرن زوریخ را به من دادند و از شما بابت خدمات بسیار سپاسگذارم .آیا برای اینکار شهرداری زوریخ برای مرکز اسلامی هزینه پرداخت میکند

جواب

با توجه به اینکه غسل و کفن و دفن شیعیان با غیر شیعه کمی متفاوت است ما به مسئولین شهرداری زوریخ و برخی شهر های همجوار در این مورد خودرا فقط برای انجام خدمات معرفی کرده ایم و هیچ قرادادی با آنها نداریم و هیچ هزینه ای هم نمیگیریم هدف اینست بتوانیم در خدمت پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم