مراسم راهپیمایی هیئت‌های عزادار امام حسین (ع) به دعوت مرکزادامه مطلب