دسته: اطلاعیه

نماز جمعه 03/06/2022

باسمه تعالى خبرنامه نماز جمعه این هفته03/06/2022 با حضور نمازگزاران ( خواهران و برادران)  در مرکز اسلامی و فرهنگی اهل…