نویسنده: modir

نماز جمعه 20/05/2022

باسمه تعالى نماز جمعه این هفته20/05/2022 با حضور نمازگزاران ( خواهران و برادران)  در مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت…

روز جهانی قدس

مراسم روز جهانی قدس شنبه 30/04/2022 در سوئیس در کنار مجلس محلی شهر زوریخ در یک هوای بارانی برگزار شددر…