بازدیدها: 83

نماز عید سعید فطر روز سه شنبه اول ماه شوال در مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام در سوئیس شهر زوریخ برگزار شد.

با توجه به اعلان شورای اسلامی سوئیس روز دوشنبه در سوئیس اول ماه شوال اعلان شده بود ولی شیعیان به تبعیت از مراجع اعظام و ثبوت رویت هلال ماه شوال روز سه شنبه را در این کشور عید فطر اعلان کردند

با توجه به تحقیقات نجومی از مراکز معتبر رویت هلال ماه شوال در غروب روز یکشنبه در سوئیس امکان نداشته است

ماه رمضان در سوئیس، 30 روز و در غروب روز دوشنبه هلال ماه شوال درفاصله غروب خورشید تا غروب ماه قابل رؤیت بوده است