بازدیدها: 293

مراسم روز جهانی قدس شنبه 30/04/2022 در سوئیس در کنار مجلس محلی شهر زوریخ در یک هوای بارانی برگزار شد
در طول این تظاهرات به زبان آلمانی به مسائل و مشکلات مردم فلسطین اشاره و شعار هائی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین سر داده شد.
در خاتمه نیز بیانیه ای در محکومیت اشغالگری سرزمین فلسطین و محکومیت جنایتکاران خوانده و بصورت اعلامیه در میان مردم سوئیس پخش شد
سخنرانی ها ی این تظاهرات همواره با تشویق مردم سوئیس روبرو بود.
لازم به ذکر است در طی چند سال اخیر در بسیاری از کشور های اروپائی تظاهرات روز قدس ممنوع ویا دربرخی برگزاری این تظاهرات با محدویتهائی شدید روبرو می باشد .
با توجه به اینکه روز جمعه در اروپا یک روز کاری است تظاهرات روز قدس در آخر هفته شنبه یا یکشنبه آخر ماه مبارک رمضان برگزار میشود