بیانیه مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع در دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد

متن بیانیه
دبیرکل سازمان ملل متحد
آقای رئیس،
احتراما،
دو سال از جنایت باورناپذیرِترور نامشروع آقای قاسم سلیمانی تبعه و مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام ماموریت دیپلماتیک در خاک کشور عراق بود سپری شد. مسئولیتِ ارتکابِ مستقیم این جنایت خشونت¬بار بین¬المللی متعاقبا توسط رئیس جمهور وقت دولت ایالات متحد آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. این اقدام خطرناک دولت ایالات متحد آمریکا در حالی صورت گرفت که منشور ملل متحد در جایگاه سند بنیادین و ریسمان وفاق بین¬المللی در دوران پسا جنگ، دولت¬ها را از هرگونه دست یازیدن به اقدامات مخل صلح و امنیت بین¬المللی منع کرده است. شوربختانه سالهاست که عرصه¬ی زیست جمعی دولت¬ها شاهد بروز پدیدارِ نامبارکی موسوم به یکجانبه-گراییِ افراطیِ دولت ایالات متحد آمریکاست که مجوز هرگونه نقض مقررات و قواعد بین¬المللی منشوری و فرامنشوری را برای این دولت محفوظ می¬اِنگارد.
موازینِ حقوق بین¬الملل، ارتکاب اعدام فراقضایی، ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، جنایت علیه بشریت، نقض شدید حقوق بشر از جمله حق بر حیات، نقض حقوق توسل به زور، نقض اصول حقوق بشردوستانه را اکیدا ممنوع کرده است. همچنان که آتش جنگ جهانی دوم با ارتکاب یک ترور شعله¬ور شد، مبادرت به انجام هر کدام از اقدامات اخیرالذکر توسط اعضای جامعه جهانی می¬تواند صلح و امنیت بین¬المللیِ برخاسته از ارزش¬های بین المللی را وارد دوران پر -آشوبِهرج و مرج گراییِ خانمان¬سوز نماید. اکنون، منشور ملل متحد دگربار در آستانه¬ی قرارگیری در وضعیتِ ایام واپسینِ میثاق جامعه¬ی ملل است، بطوری¬که تداوم وضعیت ملتهب کنونی میتواند تیر خلاص را بر پیکره¬ی منشور وارد آورده و بشر رنج¬دیده¬ی قرن بیست و یکم را در کام خاکستر و خون فرو بلعد.
برای پاسداشتِ صلح و امنیت بین¬المللی، برای تکریم نظام بین¬الملل حقوق بشر، بمنظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین¬المللی، بمنظور پاسداشت اصول عمومی حقوق بین الملل از جمله، اصل برابری، اصل حاکمیت و تمامت ارضی، بجهت توسعه¬ی روابط دوستانه بین¬الدولی، بمنظور تداوم همبستگی اجتماع بین¬المللی، برای تقبیح عملِ تجاوز، برای تقبیح جنایت علیه بشریت و برای تحکیم حکومت قانون در عرصه¬ی زیست جهانی، پیشنهاد می¬شود که این سازمان معظم از تمامی ابتکارات قانونی مندرج در حدود اختیارات خود از جمله صدور قطعنامه، ضمن تقبیح جنایت ترورِ مقامات دولتی و دیپلماتیک توسط یک دولت، تدبیری در جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده نماید. بیگمان بی¬کیفرمانی بانیان جنایت ترور و مصونیت آنها از هرگونه تقبیح و تنبیه قضایی، صلح بین¬المللی را بیش از پیش در وضعیت ایستا قرار خواهد داد.

مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت (ع) سوئیس

Next Post

جشن ولادت حضرت فاطمه الزهرا ( س )

بسمه تعالی پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله علیه‌ وآله وسلم) فرمودند او (حضرت فاطمه زهرا “سلام الله علیها”) پاره تن من است. او قلب من است. او روح میان دو پهلوی من است. هر کس او را بیازارد، مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد، خدا را آزرده است بمناسبت ولادت باسعادت […]