خواهشمندیم به نکات زیر توجه و در این اطلاع رسانی با ما همکاری بفرمائید

در صورتی که در دو هفته اخیر در یکی از کشورهائی که ویروس کرونا در آن شیوع کرده است بودید  و همچنین در صورتیکه  علائم سرماخوردگی دارید تا بهبودی کامل برای سلامت حال سایرین خواهشمندیم در حضور از اجتماعات مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع خودداری بفرمائید