در پی ترور سرداران اسلام ، بدعوت مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع مراسم تجلیل از مقام سرداران شهید در محل مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع روز یکشنبه 5 ژانویه 2020 از ساعت 14 الی 16 برگزار شد

در این مراسم هیئتهای مختلف مذهبی و فرهنگی و برخی از شخصیتها برجسته حضور داشتند .این مراسم با تلاوت کلام الله مجید آغاز و با قرائت بیانیه مجمع جهانی اهل بیت ع و همچنین بیانیه مرکز اسلامی اهل بیت ع زوریخ و سخنرانی مسئولین هیئتها و سفیر جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت در آخر مراسم هیئتهای حاضر به عزاداری پرداختند .

حضور شرکت کنندگان بحدی بود که دیگر در سالن مرکز اسلامی جای نشستن نبود و بسیاری در راه پله های ساختمان اایستاده بودند.

این مراسم تا نماز مغرب و عشا ادامه داشت