شماره حساب مرکز

شماره حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع

در صورت واریز نمودن کمکهای مالی ، صدقات و هزینه لطفا مورد پرداختی را ذکر بفرمائید

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer 87-1175326
IBAN CH57 0900 0000 8711 75326

Next Post

تماس

آدرس و شماره تماس با مرکز اسلامی به شرح زیر است Grabenstrasse 7- 8952 Schlieren آدرس ارسال مکتوبات پستی IKAB Postfach 40 – CH -8952 Schlieren Email : ahlebeyt@hotmail.com شماره تماس تلفنی 0445862523 برای ارتباط از خارج از سوئیس 0041445862523 شماره تلفن واتساپ 0041763645388

You May Like