اطلاعیه

آموزش زبان فارسی

بنام خدا
اطلاعیه
با تقدیم سلام و آرزوی بهترینها برای شما مخاطبین گرامی به اطلاع میرسانیم دوره های آموزش زبان فارسی برای علاقمندان در سنین مختلف در خانه فرهنگی ایرانیان سوئیس از اول سپتامبر 2019 دائر میشود
برنامه های آموزشی در روزهای چهار شنبه بعد از ظهر و روز های شنبه قبل و بعد از ظهر خواهد بود
جلسات آموزشی برای هر گروه در هفته دو 2 ساعت و شامل یادگیری ( نوشتن و خواندن ) زبان فارسی است
هزینه ماهانه برای هر نفر در ماه 100 یکصد فرانک سوئیس است که چاپ و نشر متون درسی را نیز شامل میشو

در پایان هر دوره از زبان آموزان امتحانی گرفته میشود که در صورت موفقیت مدرک معتبر بدانها ارائه می گردد. علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند با دفتر این مرکز به شمارهای زیر
+41 44 586 25 23
+41 76 364 53 88
و یا آدرس الکترونیکی
Ir-ch@hotmail.ch
تماس برقرار نمایند
www.ir-ch.ch
https://t.me/iranianswiss