گزارشات

دفاع از حقوق مسلمانان

یکی از اهداف مرکز اسلامی دفاع از حقوق مسلمانان و رساندن صدای مظلومین به گوش مدافعین حقوق بشری و وجدانهای بیدار است.

در اولین سالهای تاسیس این مرکز در اعتراض به کاریکاتورها علیه پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی ص این مرکز توانست با بر پائی اجتماعی باشکوه در کشور سوئیس که هزاران تن از مسلمانان در آن شرکت داشتند مخالفت و اعتراض خود را نسبت به این عمل زشت اعلان کند

در جنگ 33 روزه علیه لبنان ودر حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین وهمچنین در اعتراض به نقض حقوق شیعیان در برخی کشور ها تظاهراتهائی از سوی این مرکز در چهار چوب و مقررات کشور سوئیس سازماندهی شده است