گزارشات

کمک های بشر دوستانه

مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع سوئیس از بدو تاسیس تا کنون کمکهای بشر دوستانه خود را به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله دیدگان ، سیل زدگان و نیازمندان انجام داده است

در زلزله بم با کمک با ارسال یک کامیون لباس ، چادر بیمارستان صجرائی وپول نقد

در زلزله آذربایجان با اهدای 212 عدد بخاری گازی

در زلزله کرمانشاهان اهدای کمکها بصورت نقدی

در سیل اخیر اهدای کمک ها بصورت نقدی

همچنین مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع سوئیس در طی دو دهه فعالیت خود در کشور سوئیس در ارسال جنازه چند نفر ایرانی پناهجو که خانواده های انان در ایران با مشکل مالی روبرو بودند کمک نموده تا جنازه این هموطنان با خاک کشور باز گردانده شود