مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع سوئیس از بدو تاسیس تا کنون کمکهای بشر دوستانه خود را به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله دیدگان ، سیل زدگان و نیازمندان انجام داده است

در زلزله بم با کمک با ارسال یک کامیون لباس ، چادر صحرائی بیمارستانی وپول نقد

در زلزله آذربایجان با اهدای 212 عدد بخاری گازی

در زلزله کرمانشاه جمع آوری و اهدای لباس و تجهیزات پزشکی

در سیل گلستان اهدای کمک نقدی