اطلاعیه

دعای پر فیض کمیل و نماز جماعت در ظهرهای جمعه

مراسم پر فیض دعای کمیل و نماز ظهر و عصر در روز جمعه بصورت مرتب در این مرکز برگزار میشود .همچنین در طول هفته کلاسهائی از سوی مدارس متوسطه استان زوریخ از محل مرکز اسلامی بازدید میکنند و سوالاتی از اسلام و مسلمین مطرح میکنند که به این سوالات ا ز سوی کارشناس محترم پاسخ داده میشود