شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي مسلمان بودن زوجين >

در صورتي كه زوجين يا يكي از آنان مسلمان نباشند، مي توانند براي تشّرف به دين مبين اسلام، درخواست نمايند  در صورت ازدواج اول دختر ودر صورتي كه پدر دختر مسلمان باشد، حضور پدر دختر برای امضای عقدنامه ضروری است. در صورت عدم امکان حضورپدر دختر، ارسال رضايتنامه رسمی و محضری وی لازم می باشد 

در صورت ازدواج مجدد زوجین اصل طلاق نامه و یا مهر طلاق رسمی در شناسنامه  لازم است 

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی از دو طرف و کپی صفحه مشخصات  پاسپورت و اقامت سوئیس

کپی سند ازدواج دولتی

عکس پاسپورتی با پشت زمینه سفید ،عکس زوجه باید محجبه باشد

 > همرا داشتن اصل مدارک ضروری است

 تکمیل فرم وکالت این فرم فقط در مرکز اسلامی  قابل دریافت است 

پرداخت  250 فرانک سوئیس  هزینه  گواهی عقد شرعی( کمک به مرکز اسلامی ) است  که باید به حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام واریز شود 

شماره حساب مرکز اسلامی

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer 87-1175326
IBAN CH57 0900 0000 8711 7532 – 6
BIC POFICHBEXXX