توجه فرمائید >بدون ارائه مدرک ازدواج قانونی یا گواهی وقت تعیین شده برای ازدواج قانونی از سوی اشتاندس آمت ، با تبعیت ازقانون مدنی کشور سوئیس برای ازدواج دینی یا همان محرمیت در این مرکز مدرکی صادر نخواهد شد . گواهی عقد شرعی پس از رویت ازدواج قانونی صادر میشود

شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي 

مسلمان بودن زوجين

در صورتي كه زوجين يا يكي از آنان مسلمان نباشند، مي توانند براي تشّرف به دين مبين اسلام، درخواست نمايند  

در صورت ازدواج اول دختر ودر صورتي كه پدر دختر مسلمان باشد، حضور پدر دختر برای امضای عقدنامه ضروری است. در صورت عدم امکان حضورپدر دختر، ارسال رضايتنامه رسمی و محضری وی لازم می باشد 

در صورت ازدواج مجدد زوجین اصل طلاق نامه و یا مهر طلاق رسمی در شناسنامه  لازم است 

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی از دو طرف و کپی صفحه مشخصات  پاسپورت و اقامت سوئیس

 > همرا داشتن اصل مدارک ضروری است

یک قطعه عکس از زوجین .عکس زوجه باید محجبه باشد

 تکمیل فرم وکالت ،این فرم فقط در مرکز اسلامی  قابل دریافت است 

پرداخت  250 فرانک سوئیس  هزینه  گواهی عقد شرعی است  که باید به حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام واریز شود 

گواهی عقد شرعی موقعی معتبر است که زوجین آنرا امضا و امضای آنها با امضا در گذرنامه مطابقت داشته باشد.

شرایط ضمن عقد زمانی معتبر است که زوجین با توافق قبلی باید در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن و یا در دفترخانه( نوتار ) در سوئیس شزط ضمن عقد را امضا و امضای هر دو به تائید مقامات رسمی برسد. مرکز اسلامی فقط جاری کننده عقد اسلامی است

لازم به ذکر است سند ازدواج دینی بتنهائی فاقد اعتبار قانونی است و زوجین برای ثبت ازدواج و داشتن حقوق قانونی باید ازدواج خود را در سویس در اشتاندر آمت رسمی و قانونی نمایند . با سند ازدواج دینی و قانونی سوئیس زوجین میتوانند ازدواج خود را در سفارت ایران به ثبت برسانند.

شماره حساب مرکز اسلامی

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer 87-1175326
IBAN CH57 0900 0000 8711 7532 6