بازدیدها: 995

طبق قوانین سوئیس ازدواج دینی در سوئیس فاقد اعتبار قانونی است و زوجین باید ازدواج خود را حتما در اشتاندس آمت به ثبت برسانند از اینرو بدون ارائه مدرکی از سوی اشتاندس آمت لطفا به این مرکز مراجعه ننمائید ( به آخر این صفحه مراجعه شود )

قانون مدنی سوئیس ماده 97 بند 3

Art. 97 Abs. 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB; SR 210].

(بدون ازدواج قانونی در دفتر ثبت احوال، ازدواج مذهبی در سوئیس نباید انجام شود)

شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي 

کپی تمام صفحات دفترچه ازدواج سوئیسی

مسلمان بودن زوجين

در صورتي كه زوجين يا يكي از آنان مسلمان نباشند، مي توانند براي تشّرف به دين مبين اسلام، درخواست نمايند  

در صورت ازدواج اول دختر ودر صورتي كه پدر دختر مسلمان باشد، حضور پدر دختر برای امضای عقدنامه ضروری است. در صورت عدم امکان حضورپدر دختر، ارسال رضايتنامه رسمی و محضری وی لازم می باشد 

در صورت ازدواج مجدد زوجین اصل طلاق نامه و یا مهر طلاق رسمی در شناسنامه  لازم است 

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی از دو طرف و کپی صفحه مشخصات  پاسپورت و اقامت سوئیس

 > همرا داشتن اصل مدارک ضروری است

یک قطعه عکس از زوجین .عکس زوجه باید محجبه باشد

 تکمیل فرم وکالت ،این فرم فقط در مرکز اسلامی  قابل دریافت است 

پرداخت  250 فرانک سوئیس  کمک به مسجد  که باید به حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام در اشلیرن زوریخ واریز شود 

گواهی عقد شرعی موقعی معتبر است که زوجین آنرا امضا و امضای آنها با امضا در گذرنامه مطابقت داشته باشد.

شرایط ضمن عقد : زمانی که بین زوجین قرارداد عقد برقرار می‌شود، فارغ از تعهدات کلی ازدواج، هر دوطرف می‌توانند شرایطی را تعیین کرده و به عقدنامه اضافه کنند و به‌این‌ترتیب اجرای آن برای هر دو طرف ضروری می‌شود. به این شروط، شروط ضمن عقد گفته می‌شود.

لازم به ذکر است ازدواج دینی بتنهائی ، فاقد اعتبار قانونی است و زوجین برای ثبت ازدواج و داشتن حقوق قانونی باید ازدواج خود را قبلا در سویس در شهرداری محل زندگی خود ( اشتاندس آمت) رسمی و قانونی به ثبت برسانند .

شماره حساب مرکز اسلامی


Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
IBAN CH57 0900 0000 8711 7532 6