شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي مسلمان بودن زوجين >

در صورتي كه زوجين يا يكي از آنان مسلمان نباشند، مي توانند براي تشّرف به دين مبين اسلام، درخواست نمايند  در صورت ازدواج اول دختر ودر صورتي كه پدر دختر مسلمان باشد، حضور پدر دختر برای امضای عقدنامه ضروری است. در صورت عدم امکان حضورپدر دختر، ارسال رضايتنامه رسمی و محضری وی لازم می باشد 

در صورت ازدواج مجدد زوجین اصل طلاق نامه و یا مهر طلاق رسمی در شناسنامه  لازم است 

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی از دو طرف و کپی صفحه مشخصات  پاسپورت و اقامت سوئیس

 > همرا داشتن اصل مدارک ضروری است

یک قطعه عکس از زوجین .عکس زوجه باید محجبه باشد

 تکمیل فرم وکالت این فرم فقط در مرکز اسلامی  قابل دریافت است 

پرداخت  250 فرانک سوئیس  هزینه  گواهی عقد شرعی( کمک به مرکز اسلامی ) است  که باید به حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام واریز شود 

در صورتی که  عقد اسلامی  در مکانی دیگر از مرکز اسلامی انجام شود  هزینه رفت و برگشت و زمان  عاقد بغیر از هزینه گواهی عقد شرعی بصورت جدا حساب میشود

تذکرات :  شرايط در ضمن عقد ، به دقت مطالعه شده و با هرشرطي كه طرفين توافق دارند ، در زير همان شرط امضاء مي نمايند.براي رفع هرگونه اختلاف احتمالی در آينده، اتباع ايرانی بهتر است مقدار مهريه توافق شده را در يك متن جداگانه مكتوب نموده و متن مذكور را پس از امضا در يك مرجع قانوني از قبيل (Notary) تاييد نمايند. به مجرد عقد زن مستحق مهریه می شود که البته زوجین می توانند در باره زمان پرداخت آن به هر صورت که مایل باشند توافق کنند. كسانی كه عقد شان در مساجد و يا مراکز ديگر جاری گرديده است، چنانچه مدرك آن مرکز و يا مسجد را در دست داشته باشند، مرکز اسلامی  طی صدور يک گواهی ازدواج، تاريخ عقد مذكور را تاييد می کند. البته در اين مورد نيز متقاضيان، ملزم به تشكيل پرونده در مركز اسلامی  بوده و سند ازدواج با تاريخ روز و با تأیید تاریخ زمان عقد شرعی برای آن ها صادر می شود. همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و یا كپي برابر با اصل آن ها در هنگام اجرای صيغه عقد لازم است. ضمناً ارائه كپي صفحه های عكس دار و درج مشخصات اقامت و اعتبار گذرنامه های زوجين نيز ضروری است.براي كسانی كه تابعيت غیر ایرانی را دارا می باشند، همراه داشتن اصل كارت شناسايی ویا گذرنامه ضروری است.  سند ازدواج صادره از سوی مركز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام ، تنها اعتبار شرعي دارد و براي اتباع ايرانی زمانی اعتبار قانونی پيدا می كند كه ازدواج آنان توسط نمايندگی های ايران در خارج از كشور در شناسنامه های زوجين نيز به ثبت رسد. از اينرو می توانند با در دست داشتن مدرک مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام و مدرک ازدواج سوئیسی به نمايندگی ايران در سوئیس مراجعه و ازدواج خود را رسماً در شناسنامه های خود ثبت نمايند.

– ميزان مهريه می بايستی صريح و روشن و با عبارات واضح كه ارزش مالی آنرا دقيقاً مشخص می نمايد (پول، طلا، ملك و ….) بيان گردد و از درج مفاهيم كلی كه قيمت و يا مقدار آن مشخص نمی باشد، خودداری شود. تكميل نبودن حتی يك مورد از موارد فوق نقص پرونده محسوب شده و مدارك دريافتي عودت داده خواهد شد.

شرايط در ضمن عقد از اين قرار است امضاي هر يك از بند هاي ذيل، تعهد حقوقي ايجاد مي كند و معنا و مفهوم آن اينست كه در صورت نقض هر يك از موارد امضاء شده ( پس از بررسي و اثبات موضوع ) و امتناع زوج از عمل به آنها ، زوجه از جانب زوج وكيل است و حق دارد تا حسب مورد و با مراجعه به دادگاه اسلامي و يا مراجع شناخته شده و ذيصلاح شرعي ( از قبيل مركز اسلامي هامبورگ و يا مراكز شناخته شده اسلامي ديگر كه صلاحيت شرعي آنان قطعيت دارد و نيز نمايندگان صاحب اختيار و معرفي شده از سوي مراجع تقليد ) در غياب شوهر ( در صورت مخالفت شوهر با اصل طلاق و منتفي بودن سازش مجدد و خوف وقوع در حرام و احراز عسر و حرج براي زوجه ) تقاضاي طلاق شرعي نمايد

  1. خودداري زوج از دادن نفقه زوجه به مدت شش ماه به هرعنوان و عدم الزام او به تاديه نفقه و همچنين در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زوجه را به مدت شش ماه اداء نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.
  2. سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد.
  3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج ( پس از تشخيص مراجع ذيصلاح پزشكي ) به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد.
  4. جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.
  5. اشتغال زوج به كاري كه طبق نظر دادگاه ، با مصالح و حيثيت خانوادگي منافات دارد.
  6. محكوميت شوهر به حكم قطعي به مدت پنج سال حبس يا بيشتر ، يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت ، منجر به پنج سال بازداشت شود ، يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
  7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه اسلامي به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار شود.
  8. زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند ( تشخيص ترك زندگي و عذر موجه با دادگاه اسلامي است ) و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه – از نظر دادگاه اسلامي – غيبت نمايد.
  9. محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.

10. در صورتي كه پس از گذشت پنج سال ، زوجه به جهت عقيم بودن يا عوارض ديگر جسمي شوهر ، صاحب فرزند نشود.11. در صورتيكه زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.12. زوج همسر ديگري بدوم اطلاع و رضايت زوجه اختيار كند و يا به تشخيص دادگاه اسلامي نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.13. در صورتي كه به هردليل ، حكم قطعي طلاق قانوني ( و نه شرعي ) در يكي از محاكم رسمي كشور محل سكونت زوجين و يا يكي از آندو صادر شده و به هردليل – موجه يا نا موجه – زوجين و يا يكي از آنان خواهان بازگشت به زندگي زناشويي نبوده و عملا جدا از يكديگر زندگي نمايند. در چنين حالتي ، هركدام از زوج و يا زوجه از جانب ديگري وكالت دارد تا با مراجعه به مركز اسلامي  و يا هر مرجع صلاحيت دار شرعي ديگر، خواهان اجراي حكم طلاق شرعي گردد.14. پرداخت مهريه عندالمطالبه ( هر زمان كه زوجه خواهان آن شود ) مي باشد.15. پرداخت مهريه در صورت جدايي و هنگام طلاق در نظر است.( از دو شرط شماره 14 و 15 يكي قابل امضا است)

شماره حساب مرکز اسلامی

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer 87-1175326
IBAN CH57 0900 0000 8711 7532 – 6
BIC POFICHBEXXX