اطلاعیه - مرکز اسلامی

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

اطلاعیه

بسمه تعالی
اطلاعیه
 اطلاعیه 
با توجه به حکم اخیر دادگاه شهر زوریخ مبنی بر  عدم ایمنی در ساختمان مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع و همچنین  شکایت اخیر همسایگان  مبنی بر سر و صدا غیر مجاز ،مراسمها ی  مرکز اسلامی تا اطلاع ثانوی با محدودیت و دعوت برگزار میشود.

https://telegram.me/ahlebeytas
Islamisch- Kultureller verein Ahlebeyt a.s in der Schweiz
Grabenstr.7
Postfach 253
8952   Schlieren
0041434338914    / 076 364 53 88
www.ahlebeyt.com
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü